Het uniek serienummer van de prikklok is
 1130888 
 
Indien u dit uniek serienummer aan de plaatselijke klantendienst doorgeeft
dan zullen zij een tijdelijk wachtwoord voor u uitgeven.
Daarna moet een nieuw wachtwoord gedefinieerd worden
via het 'Wachtwoord wijzigen' menu.